Kutná Hora

Kutná HoraMěsto Kutná Hora je jedno z nejnavštěvovanějších míst České republiky, a to nejen českými, ale i zahraničními návštěvníky. Toto okresní město se nachází ve středních Čechách a jeho historické centrum je zapsáno do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

 

 

Vlašský dvůrHistorie Kutné Hory je nerozlučně spjata s těžbou stříbra. Nejstarší písemné zmínky o stříbrných dolech pocházejí z roku 1260. Dá se však předpokládat, že k těžbě docházelo již dříve, neboť od 10. století se v nedalekém sídle Slavníkovců – Malíně – razily stříbrné mince – denáry. Denáry byly za vlády Václava II. nahrazeny Pražským grošem. Těžba pokračovala až do poloviny 16. století, kdy již značně vytěžená ložiska nemohla konkurovat přílivu levného stříbra z Ameriky.

Návštěvníci města, kteří se chtějí dozvědět více o těžbě stříbra a ražbě mincí, mohou navštívit Hrádek  a Vlašský dvůr. Tyto dva objekty jsou nerozlučně spjaty s historií těžby stříbra v Kutné Hoře.

Hrádek – původně tvrz, dnes České muzeum stříbra, nabízí dva prohlídkové okruhy. Prvním okruhem je expozice o historii města, ve které se nachází i vzorky rud, které se zde těžily (v Kutné Hoře se kromě stříbra těžily i olověné a zinkové rudy, a to až do roku 1991). Pro většinu lidí však bude atraktivnější druhý prohlídkový okruh – Cesta stříbra. Zde dostanete do ruky svítilnu, na hlavu helmu a sestoupíte do stísněných prostorů bývalé štoly.

Vlašský dvůr, jež byl založen koncem 13. století jako opevněná mincovna a sídlo českého panovníka je místem, kde se kdysi skladovalo stříbro a razily se zde od 13. století Pražské groše. Průvodci vás zde seznámí s celým procesem ražby mincí. V přízemí Vlašského dvora je Muzeum Odhalení tajemné tváře. Pod tímto názvem se skrývá expozice o pochmurné historii města související se zločinem, čarodějnictvím, soudnictvím, vězniteli či katy. Shlédnout tu můžete mučící nástroje, popravní špalky a dozvíte se o více či méně známých zločincích z pověstích vázajících se ke Kutnohorsku.

Chrám svaté BarboryMezi další zajímavosti Kutné Hory patří Chrám svaté Barbory. Tento trojlodní gotický kostel je unikátní v tom, že nebyl stavěn na popud církve, ale jako reprezentativní stavba, jež měla ukázat bohatství místních měšťanů. Proto měla původně pouze status kaple. Barbora se měla stát „konkurencí“ nejen pro nedaleký Sedlecký chrám, ale i pro Katedrálu svatého Víta v Praze. Podobně jako chrám v Praze se i tento stavěl velmi dlouho – od roku 1388 až do roku 1905 – tedy více než 500 let! Dlouhá doba výstavby i náročnost na údržbu se podepsala na dnešním technickém stavu této památky, která se již řadu let opravuje (ale i přesto je přístupná veřejnosti).

Detail chrámu svaté Barbory

Kostnice erbKostnice v Sedlci (místní část Kutné Hory, dříve samostatné sídlo) v areálu bývalého cisterciáckého kláštera spolu s kaplí Všech Svatých je dalším unikátem. Jedná se o původně gotickou stavbu složenou ze dvou kaplí postavených nad sebou. Kostnice je společným hrobem pro asi 40 tisíc lidí, oběti morových epidemií, z jejichž kostí byla vytvořena bizarní výzdoba celého sálu připomínajícího návštěvníkům protiklad smrti a věčnosti.

Kostnice v Kutné Hoře

V Kutné Hoře se nachází řada dalších památek, namátkou třeba Kamenný dům, kaple Božího těla, chrám Nanebevzetí Panny Marie, kostel Panny Marie na Náměti, kostel Svatého Jakuba, kamenná kašna a další. V nejbližším okolí města se nachází Vrchlické údolí s krásnou přírodou nebo zámek Kačina. Kutná Hora je tedy ideálním turistickým cílem nejen pro jednodenní výlet.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *